*

yupaychakusqa kay atipanakuy SEOmanta kasqanmanta manataq diseñomantachu, imaraykuchus ñuqaykuwan wayrawan apasqa kanki!
Kunan punchawmi Wednesday 24 August 2022
Fluyezcambiosmanta willakuyniykuman qillqakuy:
captcha
like social
not supported

Sri Lankamanta FLUYEZCAMBIOS

Mana mayqin millonario yachanaykita munanchu pakasqa kaqta riqsichirqayku: chay FLUYEZCAMBIOS qampaq kanan tiyan sichus qam munanki qhapaq kayta, qhapaq kayta ima. Mana FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamanta kaqwanqa ancha sasa kanqa qampaq atipanaykipaq chay hark’ayta mayqinchus kan chawpi utaq alto-chawpi clase kaqwan chaymanta pikunachus chiqamanta chiqa millonario hina qhawasqa kankuman chaykunawan. Chay 1% pikunachus, imaña kaqtinpas economía mundial nisqapi, manan imapas paykunata afectanmanchu.

FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamanta nisqap sutinkunap listanqa

Uraypiqa FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamanta sutiyuqpa sutinkunatam qawanki. FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamanta sutikunata riqsiyqa ñawpaq kaq ruwaymi kay kawsaqkunawan tupanapaq, chaykunam, huk utaq huk hina, llapa suyukunapa mitologíanpi rikurinku. Chay FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamantataqa qhapaq runakunapas, atiyniyoq runakunapas yupaycharqankun, hinallataq huk dioskunapas, dioskunapas. Kay sutikuna listawanmi qallariwaq preparakuyta ruwanaykipaq saltota ruwanaykipaq allin kawsayman qhapaq kayman. Chaypaqqa FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamanta sutikunata yachanayki tiyan, allintataq kallpawan t’uqyayta yachanayki tiyan.

Ima icha pikunataq FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamanta ?

Chay FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamanta nisqakunan kanku, paykunan yanapanku atiyniyoq, mana ancha qhapaq runakunata, paykunan kashanku chay territoriokunapi kunan _suyu. Creekunmi yaqa llapan Sri Lankamanta Fuyezcambios nisqakuna ñawpaqmantaraq chaypi kasqankuta, wakinqa pachak watakuna ñawpaqtaraq apamusqa kaptinkupas, ancha atiyniyuq ayllukunata pusaspanku, paykunam astakurqaku, paykunamanmi FLUYEZCAMBIOS nisqankuqa anchata saphichasqa hina tarikurqa. Chay ratomantapacha chay FLUYEZCAMBIOSkunapas FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamantaman tukurqanku.

Imaynatataq FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamanta nisqa uyariwananpaq?

nisqa Ñawpaq kaq ruwana FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamanta yanapakuy mañakuyniykiman kutichinanpaq, _suyupi tarikuy. Iskay kaq FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamantapa yuyayninta hapinapaqqa sutinkuta riqsiymi. Chayraqmi ima chansatapas tarinki paykunapa yuyayninta hapinaykipaq. FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamanta nisqakunaqa manan hayk’aqpas uyarisunkichu hawa _llaqtankumanta, manachus aylluyki pachak watakunaña paykunawan rimanakuyta sayarichinman chayqa. Hinaspapas, sut’inmi, chay FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamanta nisqakunaqa waranqa watakunañan askha runakunaq mana reparasqan kawsaqkuna, sutinku pisi akllasqa runakunallaman rikuchisqa kasqanmantapacha.

Imaraykutaq FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamanta

| Qallariypiqa FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamanta nisqakunan rikuchikurqanku kunan _suyupi kaq umalliqkunaman, paykunaman yanapayninta haywarinankupaq, valorninkuta, valorninkuta rikuchisqankurayku, ichaqa llaqtankuman umalliq kanankupaq, chanin kanankupaq ima atisqankutapas. Kunan pacha FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamanta sutikuna pakasqa kaqkuna mana kay allin ruwaykunata rikuchirqankuchu, chayrayku chaninmi llapa runa FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamanta sutikunata yachanankupaq hinallataq kikin FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamantakuna pikunata yanapanankupaq tanteanankupaq.

FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamanta wan rimay

| FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamanta apachisqayki willakuykunata entiendeyta atispallam achka kananpaq kichayta qallarinki. Ñoqaykuwan qhepakuy, imaynan FLUYEZCAMBIOS Sri Lankamantas nisqamanta willakuykunata mast’arisaqku.

 1. Arerep
 2. Odnanref
 3. Avlis ed
 4. Aradnab
 5. Aramuk
 6. Ekayanassid
 7. Demahom
 8. Egamag
 9. Eganayil
 10. Ehgnisayaj
 11. Ehgnisanar
 12. Htareh
 13. Ehgnisareew
 14. Siriep
 15. Ekayanhtar
 16. Ehgnisamarkciw
 17. Ehgnisejiw
 18. Ihchcaraitteh
 19. Arakkayanan
 20. Demaha
 21. Ahskapajar
 22. Sidnem
 23. Anarihtap
 24. Ekayanake
 25. Arakesanug
 26. Said
 27. Htapmas
 28. Ehgnisarama
 29. Ekayantar
 30. Agnaruhtahc
 31. Ekayananes
 32. Ehgnisaramas
 33. Lamkal
 34. Ehgnisanum
 35. Ogirdor
 36. Entarivenes
 37. Akayanhtar
 38. Ehgnisiride
 39. Anedrawayaj
 40. Akesnof
 41. Aweejnas
 42. Anadrawanug
 43. Dasarp
 44. Anedrawanug
 45. Entaranurak
 46. Areewayaj
 47. Arakesayaj
 48. Areewanar
 49. Anadrawayaj
 50. Ayirusayaj
 51. Aknasudam
 52. Siwla
 53. Eskapajar
 54. Anhtaranurak
 55. Akayanassid
 56. Ydokayaj
 57. Nookaramas
 58. Masawayirak
 59. Yarooc
 60. Enhtaranurak
 61. Iramuk
 62. Ehgnisyeba
 63. Ehgnisapur
 64. Nawuradnas
 65. Nookareew
 66. Htalayaj
 67. Arekesanug
 68. Siwla ed
 69. Aknahsudam
 70. Aradnusayaj
 71. Nookannet
 72. Arakesareew
 73. Eganahtiv
 74. Ehgnisabus
 75. Ehgnisaramuk
 76. Egaweh
 77. Anhtaranug
 78. Entaranug
 79. Annasarp
 80. Areewaramas
 81. Agnarudam
 82. Alarokuhta
 83. Entarejiw
 84. Nookejiw
 85. Akalihtanug
 86. Niassuh
 87. Aramukaphsup
 88. Anahsradayirp
 89. Ekayanaramas
 90. Aknal
 91. Akalihtayaj
 92. Anadrawiris
 93. Ekalihtanug
 94. Ekayanassad
 95. Enhtarivenes
 96. Peedarp
 97. Demmahom
 98. Apay
 99. Araknayirp
 100. Arakesejiw
 101. Avlised
 102. Akidni
 103. Agnuhtanar
 104. Kooraf
 105. Ekayanatta
 106. Ekayansab
 107. Entaranes
 108. Eganahtiw
 109. Ludba
 110. Nahsudam
 111. Ahtnahsin
 112. Needihom
 113. Enhtarejiw
 114. Aramahc
 115. Irs
 116. Aragnannak
 117. Anedrawiris
 118. Irakida
 119. Anhtarayaj
 120. Nawun
 121. Ukkawuhtidok
 122. Areemas
 123. Anhtarivenes
 124. Ihskurlid
 125. Ahtnayirp
 126. Ihchcarainnaw
 127. Anhtarejiw
 128. Agnayadu
 129. Anurakajar
 130. Ekalihtayaj
 131. Enhtaranug
 132. Ilamkal
 133. Agnutanar
 134. Nookyeba
 135. Ekayananurak
 136. Agnaraht
 137. Ayiroosayaj
 138. Amarkciwyeba
 139. Egurug
 140. Htaranes
 141. Aradnusejiw
 142. Arekesayaj
 143. Ayirusalab
 144. Amarkciwaramas
 145. Nassah
 146. Ydokkareew
 147. Irisardnahc
 148. Ehgnisaram
 149. Nahslid
 150. Uppuruk
 151. Inahsradayirp
 152. Inahsudam
 153. Uttapata
 154. Ayirusejiw
 155. Ihchcaraulak
 156. Ayiroosareew
 157. Ayiroosejiw
 158. Ayiroosalab
 159. Arakidok
 160. Nahsor
 161. Asyoz ed
 162. Entarayaj
 163. Nookahala
 164. Aressit
 165. Arakesarama
 166. Anhtaranes
 167. Anahsrad
 168. Anhtarakaliht
 169. Agnuhtaluk
 170. Nayag
 171. Ehskapajar
 172. Anesamrahd
 173. Ilamadnas
 174. Jar
 175. Amarkciwayaj
 176. Anahdrawanug
 177. Akayanake
 178. Agnarus
 179. Htabarp
 180. Areewarus
 181. Liamsi
 182. Enhtarayaj
 183. Redac
 184. Lem ed
 185. Arakesardnahc
 186. Enhtaranes
 187. Akawanar
 188. Adnimahc
 189. Aknassin
 190. Enhtarakaliht
 191. Deemah
 192. Ahdaruna
 193. Ekayanaradnab
 194. Ynohtna
 195. Agnutaluk
 196. Egiladum
 197. Asyos
 198. Nahk
 199. Need
 200. Arakesaramas
 201. Akayanasad
 202. Hajaradan
 203. Demha
 204. Nawur
 205. Mainamarbus
 206. Ila
 207. Anahtiw
 208. Ihchcaraanayil
 209. Nahom
 210. Ayajnas
 211. Egitteh
 212. Labqi
 213. Arierep
 214. Sireip
 215. Avis
 216. Hseham
 217. Ehgnisurug
 218. Meelas
 219. Missac
 220. Mantarajar
 221. Nahs
 222. Alipak
 223. Najnar
 224. Malsa
 225. Ffirehs
 226. Aredlac
 227. Anahcnak
 228. Zeeza
 229. Neema
 230. Arekesejiw
 231. Nahas
 232. Needba
 233. Ymasadnak
 234. Ivzir
 235. Irisa
 236. Semog
 237. Hsenid
 238. Namhar
 239. Reezan
 240. Nusak
 241. Ayirusalukanraw
 242. Htalmag
 243. Jonam
 244. Rasna
 245. Lal
 246. Mazin
 247. Akka
 248. Adnana
 249. Meehar
 250. Nessah
 251. Miharbi
 252. Obmoloc
 253. Namas
 254. Zawan
 255. Udamarapas
 256. Sinon
 257. Atsoc ed
 258. Akiddub
 259. Irepmanam
 260. Anarihtapanadiv
 261. Magumura
 262. Soorc
 263. Mainamarbusalab
 264. Agnar
 265. Udam
 266. Irakihda
 267. Marka
 268. Nahsenag
 269. Roosnam
 270. Odaglas
 271. Haidnak
 272. Reema
 273. Hserus
 274. Lamurep
 275. Deehsar
 276. Magnilavis
 277. Nardnejar
 278. Kilam
 279. Ayirusalukuruk
 280. Nahtanamar
 281. Mantar
 282. Nahtanagol
 283. Nafri
 284. Mihsah
 285. Akayansab
 286. Nanhsirkalab
 287. Aragas
 288. Sella
 289. Ajar
 290. Mahsih
 291. Dahsri
 292. Ziaf
 293. Leumas
 294. Akalam
 295. Otnip
 296. Nardnahcamar
 297. Lamidnahc
 298. Fusooy
 299. Egamuddam
 300. Narak
Qhipa suyukuna
not supported
Huk Simikuna
not supported not supported

Install Ruwix 2022 to play plugin

not found
unfinished sidebar
Please check back later!
© 2022 FLUYEZCAMBIOS | FLUYEZCAMBIOS ES | FLUYEZCAMBIOS EN | FLUYEZCAMBIOS QU.