*

yupaychakusqa kay atipanakuy SEOmanta kasqanmanta manataq diseñomantachu, imaraykuchus ñuqaykuwan wayrawan apasqa kanki!
Kunan punchawmi Wednesday 24 August 2022
Fluyezcambiosmanta willakuyniykuman qillqakuy:
captcha
like social
not supported

Congo runakuna FLUYEZCAMBIOS

Mana mayqin millonario yachanaykita munanchu pakasqa kaqta riqsichirqayku: chay FLUYEZCAMBIOS qampaq kanan tiyan sichus qam munanki qhapaq kayta, qhapaq kayta ima. Mana FLUYEZCAMBIOS Congo runakuna kaqwanqa ancha sasa kanqa qampaq atipanaykipaq chay hark’ayta mayqinchus kan chawpi utaq alto-chawpi clase kaqwan chaymanta pikunachus chiqamanta chiqa millonario hina qhawasqa kankuman chaykunawan. Chay 1% pikunachus, imaña kaqtinpas economía mundial nisqapi, manan imapas paykunata afectanmanchu.

FLUYEZCAMBIOS Congo runakuna nisqap sutinkunap listanqa

Uraypiqa FLUYEZCAMBIOS Congo runakuna sutiyuqpa sutinkunatam qawanki. FLUYEZCAMBIOS Congo runakuna sutikunata riqsiyqa ñawpaq kaq ruwaymi kay kawsaqkunawan tupanapaq, chaykunam, huk utaq huk hina, llapa suyukunapa mitologíanpi rikurinku. Chay FLUYEZCAMBIOS Congo runakunataqa qhapaq runakunapas, atiyniyoq runakunapas yupaycharqankun, hinallataq huk dioskunapas, dioskunapas. Kay sutikuna listawanmi qallariwaq preparakuyta ruwanaykipaq saltota ruwanaykipaq allin kawsayman qhapaq kayman. Chaypaqqa FLUYEZCAMBIOS Congo runakuna sutikunata yachanayki tiyan, allintataq kallpawan t’uqyayta yachanayki tiyan.

Ima icha pikunataq FLUYEZCAMBIOS Congo runakuna ?

Chay FLUYEZCAMBIOS Congo runakuna nisqakunan kanku, paykunan yanapanku atiyniyoq, mana ancha qhapaq runakunata, paykunan kashanku chay territoriokunapi kunan _suyu. Creekunmi yaqa llapan Congo runakuna Fuyezcambios nisqakuna ñawpaqmantaraq chaypi kasqankuta, wakinqa pachak watakuna ñawpaqtaraq apamusqa kaptinkupas, ancha atiyniyuq ayllukunata pusaspanku, paykunam astakurqaku, paykunamanmi FLUYEZCAMBIOS nisqankuqa anchata saphichasqa hina tarikurqa. Chay ratomantapacha chay FLUYEZCAMBIOSkunapas FLUYEZCAMBIOS Congo runakunaman tukurqanku.

Imaynatataq FLUYEZCAMBIOS Congo runakuna nisqa uyariwananpaq?

nisqa Ñawpaq kaq ruwana FLUYEZCAMBIOS Congo runakuna yanapakuy mañakuyniykiman kutichinanpaq, _suyupi tarikuy. Iskay kaq FLUYEZCAMBIOS Congo runakunapa yuyayninta hapinapaqqa sutinkuta riqsiymi. Chayraqmi ima chansatapas tarinki paykunapa yuyayninta hapinaykipaq. FLUYEZCAMBIOS Congo runakuna nisqakunaqa manan hayk’aqpas uyarisunkichu hawa _llaqtankumanta, manachus aylluyki pachak watakunaña paykunawan rimanakuyta sayarichinman chayqa. Hinaspapas, sut’inmi, chay FLUYEZCAMBIOS Congo runakuna nisqakunaqa waranqa watakunañan askha runakunaq mana reparasqan kawsaqkuna, sutinku pisi akllasqa runakunallaman rikuchisqa kasqanmantapacha.

Imaraykutaq FLUYEZCAMBIOS Congo runakuna

| Qallariypiqa FLUYEZCAMBIOS Congo runakuna nisqakunan rikuchikurqanku kunan _suyupi kaq umalliqkunaman, paykunaman yanapayninta haywarinankupaq, valorninkuta, valorninkuta rikuchisqankurayku, ichaqa llaqtankuman umalliq kanankupaq, chanin kanankupaq ima atisqankutapas. Kunan pacha FLUYEZCAMBIOS Congo runakuna sutikuna pakasqa kaqkuna mana kay allin ruwaykunata rikuchirqankuchu, chayrayku chaninmi llapa runa FLUYEZCAMBIOS Congo runakuna sutikunata yachanankupaq hinallataq kikin FLUYEZCAMBIOS Congo runakunakuna pikunata yanapanankupaq tanteanankupaq.

FLUYEZCAMBIOS Congo runakuna wan rimay

| FLUYEZCAMBIOS Congo runakuna apachisqayki willakuykunata entiendeyta atispallam achka kananpaq kichayta qallarinki. Ñoqaykuwan qhepakuy, imaynan FLUYEZCAMBIOS Congo runakunas nisqamanta willakuykunata mast’arisaqku.

 1. Agnuli
 2. Yogn
 3. Ognosak
 4. Aznab
 5. Abmutn
 6. Agnijum
 7. Alulagn
 8. Ulukn
 9. Ugnuyk
 10. Eiogn
 11. Agnipak
 12. Iyubm
 13. Abmawm
 14. Obmotum
 15. Idazak
 16. Obmobm
 17. Agnelak
 18. Agnom
 19. Utupm
 20. Uyubm
 21. Abmu
 22. Ibmun
 23. Yalakum
 24. Alobihst
 25. Ebmeyak
 26. Uknak
 27. Eznab
 28. Egnabak
 29. Abmum
 30. Abmabak
 31. Izuzn
 32. Oyabm
 33. Abmisik
 34. Itahab
 35. Emulumalagn
 36. Agnesn
 37. Ayebak
 38. Udnaln
 39. Abmisn
 40. Iyogn
 41. Obmeyn
 42. Abmuy
 43. Abolam
 44. Ognobak
 45. Alalak
 46. Agnesim
 47. Abmubm
 48. Aharuf
 49. Abmaum
 50. Olognok
 51. Ewbmaliwm
 52. Abmulum
 53. Ijdukak
 54. Olubak
 55. Agnulak
 56. Alibak
 57. Ebmogn
 58. Abmuyak
 59. Ayubm
 60. Odnotam
 61. Aznawm
 62. Amogn
 63. Ednam
 64. Ognesam
 65. Idnekum
 66. Aubaubihst
 67. Egnetik
 68. Abmist
 69. Ognolum
 70. Amutaf
 71. Ayeb
 72. Upewm
 73. Udnagn
 74. Oyobm
 75. Adnul
 76. Olognokn
 77. Afis
 78. Abetum
 79. Epawm
 80. Azef
 81. Erimisn
 82. Agnapm
 83. Agnamihst
 84. Obmolak
 85. Agnizum
 86. Ognogn
 87. Egnel
 88. Abmihsik
 89. Egnawm
 90. Eznewm
 91. Ololim
 92. Aladn
 93. Ifas
 94. Ugnabihst
 95. Atoyn
 96. Yadn
 97. Ewbak
 98. Isima
 99. Aypak
 100. Olel
 101. Amewm
 102. Adnuk
 103. Adnolak
 104. Ewbmat
 105. Agnokam
 106. Abmasul
 107. Adiaf
 108. Abmulak
 109. Eubmatn
 110. Abmebak
 111. Adnaum
 112. Ulam
 113. Abmehp
 114. Idakul
 115. Abmalum
 116. Elesabak
 117. Abulik
 118. Agnabidab
 119. Atem
 120. Ayihsum
 121. Inazamar
 122. Aleihst
 123. Erigizn
 124. Odnepam
 125. Abmiwmuk
 126. Alabm
 127. Odnob
 128. Ayogn
 129. Ubmulak
 130. Ayadn
 131. Agnosak
 132. Ugnasam
 133. Abmas
 134. Aynawmak
 135. Ailimuv
 136. Obmoyak
 137. Adnolam
 138. Adnolib
 139. Eloknotum
 140. Ednohk
 141. Ijnolak
 142. Utniban
 143. Aido
 144. Ozawam
 145. Jak
 146. Ameen
 147. Ognas
 148. Alahsak
 149. Amuyawm
 150. Ugnumayb
 151. Ognodn
 152. Awlewm
 153. Ayubak
 154. Ewbmam
 155. Uasum
 156. Abmo
 157. Idebak
 158. Awtik
 159. Vay
 160. Idawm
 161. Oyopm
 162. Adnubak
 163. Azagnam
 164. Asakub
 165. Ewbik
 166. Alaibam
 167. Anomak
 168. Ayes
 169. Abmalak
 170. Uazn
 171. Abmam
 172. Aznaum
 173. Udnepib
 174. Abmak
 175. Alelogn
 176. Alabak
 177. Ulihak
 178. Emulak
 179. Agnalak
 180. Ubmulob
 181. Idawaz
 182. Atufam
 183. Ubat
 184. Ibmuvm
 185. Irafas
 186. Egnewm
 187. Awgnas
 188. Alaisam
 189. Inama
 190. Abmut
 191. Abmuyum
 192. Olozul
 193. Idusam
 194. Agnalum
 195. Umulas
 196. Inabahs
 197. Amom
 198. Eyadn
 199. Agnotim
 200. Abezn
 201. Apmetak
 202. Adnam
 203. Agnekam
 204. Idakum
 205. Akaum
 206. Akutihst
 207. Egnekum
 208. Etewk
 209. Epob
 210. Agnaub
 211. Abmeyn
 212. Ebmeyk
 213. Ikizir
 214. Asnawm
 215. Ugnabak
 216. Aniaz
 217. Abmawl
 218. Abmihsn
 219. Inimawm
 220. Amidak
 221. Atizn
 222. Abmepm
 223. Adnepak
 224. Ijak
 225. Osetam
 226. Awabik
 227. Aynakum
 228. Ibulak
 229. Awewm
 230. Ilukol
 231. Aliaf
 232. Adnalihst
 233. Uteb
 234. Ugnubm
 235. Agney
 236. Alike
 237. Etiwt
 238. Anikas
 239. Akijihst
 240. Eloknokum
 241. Izohcam
 242. Ibmoam
 243. Ebmokim
 244. Amuy
 245. Ugnuvam
 246. Ajniwkatn
 247. Obmebak
 248. Ubmul
 249. Aliwm
 250. Alubm
 251. Ulidam
 252. Ibmabm
 253. Arob
 254. Iramo
 255. Jewan
 256. Ugnav
 257. Obmokul
 258. Ewbmul
 259. Abmudn
 260. Ognol
 261. Abmolihst
 262. Ayak
 263. Awmisib
 264. Urukuhs
 265. Ayibm
 266. Akiwm
 267. Awdnoyk
 268. Agnes
 269. Abmayub
 270. Adniynak
 271. Agnodnom
 272. Adnaihst
 273. Adnulum
 274. Inebmo
 275. Obmakam
 276. Awuam
 277. Abmiak
 278. Akelum
 279. Ulubm
 280. Ibmab
 281. Ibmign
 282. Ayakam
 283. Awdnut
 284. Ibmukum
 285. Ewbmatn
 286. Iyadn
 287. Aziza
 288. Iruma
 289. Ayabm
 290. Adnosum
 291. Dnepak
 292. Iyahsegnekum
 293. Asukul
 294. Ulebm
 295. Ayfulik
 296. Ugnusn
 297. Awkol
 298. Ebmetam
 299. Ognobm
 300. Ebmezak
© 2022 FLUYEZCAMBIOS | FLUYEZCAMBIOS ES | FLUYEZCAMBIOS EN | FLUYEZCAMBIOS QU.