*

yupaychakusqa kay atipanakuy SEOmanta kasqanmanta manataq diseñomantachu, imaraykuchus ñuqaykuwan wayrawan apasqa kanki!
Kunan punchawmi Wednesday 24 August 2022
Fluyezcambiosmanta willakuyniykuman qillqakuy:
captcha
like social
not supported

Mauricio FLUYEZCAMBIOS

Mana mayqin millonario yachanaykita munanchu pakasqa kaqta riqsichirqayku: chay FLUYEZCAMBIOS qampaq kanan tiyan sichus qam munanki qhapaq kayta, qhapaq kayta ima. Mana FLUYEZCAMBIOS Mauricio kaqwanqa ancha sasa kanqa qampaq atipanaykipaq chay hark’ayta mayqinchus kan chawpi utaq alto-chawpi clase kaqwan chaymanta pikunachus chiqamanta chiqa millonario hina qhawasqa kankuman chaykunawan. Chay 1% pikunachus, imaña kaqtinpas economía mundial nisqapi, manan imapas paykunata afectanmanchu.

FLUYEZCAMBIOS Mauricio nisqap sutinkunap listanqa

Uraypiqa FLUYEZCAMBIOS Mauricio sutiyuqpa sutinkunatam qawanki. FLUYEZCAMBIOS Mauricio sutikunata riqsiyqa ñawpaq kaq ruwaymi kay kawsaqkunawan tupanapaq, chaykunam, huk utaq huk hina, llapa suyukunapa mitologíanpi rikurinku. Chay FLUYEZCAMBIOS Mauriciotaqa qhapaq runakunapas, atiyniyoq runakunapas yupaycharqankun, hinallataq huk dioskunapas, dioskunapas. Kay sutikuna listawanmi qallariwaq preparakuyta ruwanaykipaq saltota ruwanaykipaq allin kawsayman qhapaq kayman. Chaypaqqa FLUYEZCAMBIOS Mauricio sutikunata yachanayki tiyan, allintataq kallpawan t’uqyayta yachanayki tiyan.

Ima icha pikunataq FLUYEZCAMBIOS Mauricio ?

Chay FLUYEZCAMBIOS Mauricio nisqakunan kanku, paykunan yanapanku atiyniyoq, mana ancha qhapaq runakunata, paykunan kashanku chay territoriokunapi kunan _suyu. Creekunmi yaqa llapan Mauricio Fuyezcambios nisqakuna ñawpaqmantaraq chaypi kasqankuta, wakinqa pachak watakuna ñawpaqtaraq apamusqa kaptinkupas, ancha atiyniyuq ayllukunata pusaspanku, paykunam astakurqaku, paykunamanmi FLUYEZCAMBIOS nisqankuqa anchata saphichasqa hina tarikurqa. Chay ratomantapacha chay FLUYEZCAMBIOSkunapas FLUYEZCAMBIOS Mauricioman tukurqanku.

Imaynatataq FLUYEZCAMBIOS Mauricio nisqa uyariwananpaq?

nisqa Ñawpaq kaq ruwana FLUYEZCAMBIOS Mauricio yanapakuy mañakuyniykiman kutichinanpaq, _suyupi tarikuy. Iskay kaq FLUYEZCAMBIOS Mauriciopa yuyayninta hapinapaqqa sutinkuta riqsiymi. Chayraqmi ima chansatapas tarinki paykunapa yuyayninta hapinaykipaq. FLUYEZCAMBIOS Mauricio nisqakunaqa manan hayk’aqpas uyarisunkichu hawa _llaqtankumanta, manachus aylluyki pachak watakunaña paykunawan rimanakuyta sayarichinman chayqa. Hinaspapas, sut’inmi, chay FLUYEZCAMBIOS Mauricio nisqakunaqa waranqa watakunañan askha runakunaq mana reparasqan kawsaqkuna, sutinku pisi akllasqa runakunallaman rikuchisqa kasqanmantapacha.

Imaraykutaq FLUYEZCAMBIOS Mauricio

| Qallariypiqa FLUYEZCAMBIOS Mauricio nisqakunan rikuchikurqanku kunan _suyupi kaq umalliqkunaman, paykunaman yanapayninta haywarinankupaq, valorninkuta, valorninkuta rikuchisqankurayku, ichaqa llaqtankuman umalliq kanankupaq, chanin kanankupaq ima atisqankutapas. Kunan pacha FLUYEZCAMBIOS Mauricio sutikuna pakasqa kaqkuna mana kay allin ruwaykunata rikuchirqankuchu, chayrayku chaninmi llapa runa FLUYEZCAMBIOS Mauricio sutikunata yachanankupaq hinallataq kikin FLUYEZCAMBIOS Mauriciokuna pikunata yanapanankupaq tanteanankupaq.

FLUYEZCAMBIOS Mauricio wan rimay

| FLUYEZCAMBIOS Mauricio apachisqayki willakuykunata entiendeyta atispallam achka kananpaq kichayta qallarinki. Ñoqaykuwan qhepakuy, imaynan FLUYEZCAMBIOS Mauricios nisqamanta willakuykunata mast’arisaqku.

 1. Yrraheeb
 2. Oohdnub
 3. Oodappa
 4. Luapog
 5. Oohdoob
 6. Il
 7. Russessib
 8. Nruhcmar
 9. Ymasmar
 10. Rugnum
 11. Gnow
 12. Nahc
 13. Nukoos
 14. Gn
 15. Eiram
 16. Numooj
 17. Nuhdoob
 18. Numhcul
 19. Siocnarf
 20. Enirrep
 21. Ymwasamar
 22. Ooknun
 23. Nuhom
 24. Gnuhc
 25. Siuol
 26. Naej
 27. Nomixul
 28. Oorgnum
 29. Eel
 30. Erreip
 31. Kculeet
 32. Loodba
 33. Ymasootoom
 34. Russemar
 35. Luhpmar
 36. Halohb
 37. Mugoomra
 38. Kculeebua
 39. Nidmar
 40. Numod
 41. Maloogmar
 42. Nruhcees
 43. Eugeb
 44. Kiehs
 45. Luhotmar
 46. Mal
 47. Eepog
 48. Drauode
 49. Gnuel
 50. Nurrusmar
 51. Nibog
 52. Mil
 53. Nuhdrubog
 54. Nepareev
 55. Oohdum
 56. Oohcnap
 57. Noossikmar
 58. Reezoo
 59. Oonnug
 60. Kculabees
 61. Nummuhc
 62. Ymasareev
 63. Nitsugua
 64. Esor
 65. Tulwod
 66. Hpesoj
 67. Reinuem
 68. Gayarp
 69. Lapog
 70. Eejabab
 71. Nubeej
 72. Ooteej
 73. Samoht
 74. Nuteej
 75. Yrruhj
 76. Lookog
 77. Ynasoh
 78. Roodahab
 79. Maloogees
 80. Ymasamar
 81. Ammar
 82. Ruhdajug
 83. Niaran
 84. Reebahom
 85. Nemar
 86. Ehtaga
 87. Niboglab
 88. Hareeh
 89. Hturadap
 90. Hamod
 91. Ooguj
 92. Uotuom
 93. Nednivog
 94. Yrruh
 95. Mar
 96. Elliveps
 97. Rimisac
 98. Rueociloj
 99. Nuhdnub
 100. Ybad
 101. Ooreep
 102. Oohciab
 103. Sucobadohk
 104. Nujnuhb
 105. Hturobees
 106. Ootti
 107. Tihom
 108. Htupnug
 109. Maragnug
 110. Udappa
 111. Luap
 112. Eessanus
 113. Ahdooju
 114. Ennobal
 115. Oollab
 116. Loohkog
 117. Esiuol
 118. Eeknaj
 119. Mahs
 120. Ytessuor
 121. Xubadohk
 122. Nutturees
 123. Nuajmar
 124. Nowahjoob
 125. Rukgnus
 126. Oode
 127. Ooryohb
 128. Eniotna
 129. Woh
 130. Rialc
 131. Essegal
 132. Russelwok
 133. Eticilef
 134. Dnasrep
 135. Oorguhj
 136. Llaloobab
 137. Nepruc
 138. Yallip
 139. Oodoob
 140. Gineok
 141. Divad
 142. Htirme
 143. Neilime
 144. Nitram
 145. Lufmar
 146. Nowalehkmar
 147. Niaranmar
 148. Luhotees
 149. Eermad
 150. Radwof
 151. Neniarran
 152. Yadrum
 153. Ssenug
 154. Lerah
 155. Dnivog
 156. Numareeh
 157. Edomam
 158. Ydahc
 159. Elliveps ed regod
 160. Najmar
 161. Ykaloob
 162. Ooggar
 163. Nummur
 164. Amar
 165. Yngiram ed xuavsed
 166. Llolmar
 167. Lehcim
 168. Yssadeeb
 169. Nutruhb
 170. Nobel
 171. Xubreep
 172. Eehkood
 173. Eyhnuac
 174. Lavud
 175. Oottuhc
 176. Oolkcua
 177. Hturabees
 178. Ooppab
 179. Oodaham
 180. Yllareep
 181. Nuroop
 182. Reeduak
 183. Maratees
 184. Ial
 185. Yhkood
 186. Oormahc
 187. Nujuhb
 188. Loohkug
 189. Ydrah
 190. Akrawd
 191. Lutees
 192. Oodnap
 193. Argnum
 194. Ymasnoom
 195. Numhctul
 196. Telloc
 197. Anivar
 198. Ramoocjar
 199. Erdna
 200. Neyarboos
 201. Russemrup
 202. Repsorp
 203. Hagnug
 204. Ynohtna
 205. Oolaguhb
 206. Ykalob
 207. Reemua
 208. Nellehc
 209. Nuhkcul
 210. Rajloog
 211. Nehgroom
 212. Oollud
 213. Yadram
 214. Haroohg
 215. Nuhos
 216. Esoral
 217. Nummuhj
 218. Layodmar
 219. Etsitpab
 220. Tirmi
 221. Oohgur
 222. Htooweej
 223. Eduobar
 224. Naw
 225. Essarb
 226. Nowaeejmar
 227. Tebab
 228. Nowalakmar
 229. Russeguj
 230. Htuanmar
 231. Htubwon
 232. Oogar
 233. Nibroohg
 234. Eyhasmar
 235. Eesloot
 236. Nal
 237. Etsugua
 238. Maragnag
 239. Ooneek
 240. Drapsag
 241. Lloldnun
 242. Nodipuc
 243. Dnahcloof
 244. Nereev
 245. Eyossud
 246. Demohamllal
 247. Ahasmar
 248. Ylladoomaham
 249. Eiza
 250. Ruboohgur
 251. Hanamar
 252. Aroohg
 253. Sucobreep
 254. Oodnun
 255. Trebla
 256. Layodruh
 257. Succabadohk
 258. Oohcab
 259. Ettesil
 260. Lujnook
 261. Reehawoj
 262. Eerruh
 263. Oogguj
 264. Ssennug
 265. Eppilihp
 266. Ooneed
 267. Ladan
 268. Ruknus
 269. Oohdam
 270. Aihcta
 271. Nedniog
 272. Noossibagnug
 273. Oodehk
 274. Nessoh
 275. Llalkoos
 276. Noossik
 277. Razalim
 278. Ynafoot
 279. Llalmar
 280. Ooradahk
 281. Tolrahc
 282. Nuttujmar
 283. Yrneh
 284. Nupoor
 285. Lamrep
 286. Yrrahkeeb
 287. Nrusmar
 288. Maroobab
 289. Enirehtac
 290. Nuhcolmar
 291. Yrrahdeerg
 292. Numood
 293. Yttum
 294. Euqramal
 295. Neprac
 296. Agnug
 297. Gnuehc
 298. Htuanees
 299. Oollal
 300. Ootoom
Qhipa suyukuna
not supported
Huk Simikuna
not supported not supported

Install Ruwix 2022 to play plugin

not found
unfinished sidebar
Please check back later!
© 2022 FLUYEZCAMBIOS | FLUYEZCAMBIOS ES | FLUYEZCAMBIOS EN | FLUYEZCAMBIOS QU.