*

yupaychakusqa kay atipanakuy SEOmanta kasqanmanta manataq diseñomantachu, imaraykuchus ñuqaykuwan wayrawan apasqa kanki!
Kunan punchawmi Wednesday 24 August 2022
Fluyezcambiosmanta willakuyniykuman qillqakuy:
captcha
like social
not supported

Keniamanta FLUYEZCAMBIOS

Mana mayqin millonario yachanaykita munanchu pakasqa kaqta riqsichirqayku: chay FLUYEZCAMBIOS qampaq kanan tiyan sichus qam munanki qhapaq kayta, qhapaq kayta ima. Mana FLUYEZCAMBIOS Keniamanta kaqwanqa ancha sasa kanqa qampaq atipanaykipaq chay hark’ayta mayqinchus kan chawpi utaq alto-chawpi clase kaqwan chaymanta pikunachus chiqamanta chiqa millonario hina qhawasqa kankuman chaykunawan. Chay 1% pikunachus, imaña kaqtinpas economía mundial nisqapi, manan imapas paykunata afectanmanchu.

FLUYEZCAMBIOS Keniamanta nisqap sutinkunap listanqa

Uraypiqa FLUYEZCAMBIOS Keniamanta sutiyuqpa sutinkunatam qawanki. FLUYEZCAMBIOS Keniamanta sutikunata riqsiyqa ñawpaq kaq ruwaymi kay kawsaqkunawan tupanapaq, chaykunam, huk utaq huk hina, llapa suyukunapa mitologíanpi rikurinku. Chay FLUYEZCAMBIOS Keniamantataqa qhapaq runakunapas, atiyniyoq runakunapas yupaycharqankun, hinallataq huk dioskunapas, dioskunapas. Kay sutikuna listawanmi qallariwaq preparakuyta ruwanaykipaq saltota ruwanaykipaq allin kawsayman qhapaq kayman. Chaypaqqa FLUYEZCAMBIOS Keniamanta sutikunata yachanayki tiyan, allintataq kallpawan t’uqyayta yachanayki tiyan.

Ima icha pikunataq FLUYEZCAMBIOS Keniamanta ?

Chay FLUYEZCAMBIOS Keniamanta nisqakunan kanku, paykunan yanapanku atiyniyoq, mana ancha qhapaq runakunata, paykunan kashanku chay territoriokunapi kunan _suyu. Creekunmi yaqa llapan Keniamanta Fuyezcambios nisqakuna ñawpaqmantaraq chaypi kasqankuta, wakinqa pachak watakuna ñawpaqtaraq apamusqa kaptinkupas, ancha atiyniyuq ayllukunata pusaspanku, paykunam astakurqaku, paykunamanmi FLUYEZCAMBIOS nisqankuqa anchata saphichasqa hina tarikurqa. Chay ratomantapacha chay FLUYEZCAMBIOSkunapas FLUYEZCAMBIOS Keniamantaman tukurqanku.

Imaynatataq FLUYEZCAMBIOS Keniamanta nisqa uyariwananpaq?

nisqa Ñawpaq kaq ruwana FLUYEZCAMBIOS Keniamanta yanapakuy mañakuyniykiman kutichinanpaq, _suyupi tarikuy. Iskay kaq FLUYEZCAMBIOS Keniamantapa yuyayninta hapinapaqqa sutinkuta riqsiymi. Chayraqmi ima chansatapas tarinki paykunapa yuyayninta hapinaykipaq. FLUYEZCAMBIOS Keniamanta nisqakunaqa manan hayk’aqpas uyarisunkichu hawa _llaqtankumanta, manachus aylluyki pachak watakunaña paykunawan rimanakuyta sayarichinman chayqa. Hinaspapas, sut’inmi, chay FLUYEZCAMBIOS Keniamanta nisqakunaqa waranqa watakunañan askha runakunaq mana reparasqan kawsaqkuna, sutinku pisi akllasqa runakunallaman rikuchisqa kasqanmantapacha.

Imaraykutaq FLUYEZCAMBIOS Keniamanta

| Qallariypiqa FLUYEZCAMBIOS Keniamanta nisqakunan rikuchikurqanku kunan _suyupi kaq umalliqkunaman, paykunaman yanapayninta haywarinankupaq, valorninkuta, valorninkuta rikuchisqankurayku, ichaqa llaqtankuman umalliq kanankupaq, chanin kanankupaq ima atisqankutapas. Kunan pacha FLUYEZCAMBIOS Keniamanta sutikuna pakasqa kaqkuna mana kay allin ruwaykunata rikuchirqankuchu, chayrayku chaninmi llapa runa FLUYEZCAMBIOS Keniamanta sutikunata yachanankupaq hinallataq kikin FLUYEZCAMBIOS Keniamantakuna pikunata yanapanankupaq tanteanankupaq.

FLUYEZCAMBIOS Keniamanta wan rimay

| FLUYEZCAMBIOS Keniamanta apachisqayki willakuykunata entiendeyta atispallam achka kananpaq kichayta qallarinki. Ñoqaykuwan qhepakuy, imaynan FLUYEZCAMBIOS Keniamantas nisqamanta willakuykunata mast’arisaqku.

 1. Ignawm
 2. Aniam
 3. Oneito
 4. Uamak
 5. Obmaihdo
 6. Egorojn
 7. Ikuirak
 8. Gneihco
 9. Idnomo
 10. Inamik
 11. Ognayno
 12. Iubmaw
 13. Oneita
 14. Ukijnaw
 15. Irejn
 16. Iynika
 17. Anugujn
 18. Airahcam
 19. Alufaw
 20. Gneihca
 21. Inohtum
 22. Amuo
 23. Amuj
 24. Ajnarak
 25. Demahom
 26. Autum
 27. Obmaihda
 28. Toyiurehc
 29. Tebik
 30. Uyimis
 31. Egehc
 32. Augubm
 33. Urewaw
 34. Alajnaw
 35. Igugn
 36. Asarab
 37. Ugnudn
 38. Aubmaw
 39. Umiriaw
 40. Tebehc
 41. Urubm
 42. Hceok
 43. Aruawm
 44. Arubmayn
 45. Hcitor
 46. Ognayna
 47. Ila
 48. Iagnum
 49. Iugnaw
 50. Asekew
 51. Htoko
 52. Tagnal
 53. Iomekpehc
 54. Ukutum
 55. Idba
 56. Nassah
 57. Oniwo
 58. Iragnaw
 59. Ikojn
 60. Rouwa
 61. Agnejn
 62. Akoysum
 63. Asegnoyn
 64. Hcitorehc
 65. Iynoynaw
 66. Hceokpehc
 67. Rirok
 68. Tagnalehc
 69. Ootpik
 70. Awdnewm
 71. Auynik
 72. Iujnaynik
 73. Hcitorpik
 74. Hceokpik
 75. Roudo
 76. Htoka
 77. Iurik
 78. Ednewm
 79. Okoik
 80. Agnotig
 81. Airuk
 82. Amua
 83. Ihtiirum
 84. Uatig
 85. Enenum
 86. Agnagn
 87. Arihcaw
 88. Ugnuri
 89. Urejn
 90. Iobmek
 91. Iatum
 92. Onorehc
 93. Iatumik
 94. Agayn
 95. Adnitum
 96. U'gnudn
 97. Rirokpehc
 98. Demha
 99. A'gna'gn
 100. Iurikpehc
 101. Ilum
 102. Onorpik
 103. Ikuirum
 104. Adnewm
 105. Niessuh
 106. Hahs
 107. Porpik
 108. Tagalpik
 109. Rirokpik
 110. Oniwa
 111. Ikinawm
 112. Ihtirum
 113. Ogum
 114. Iegsok
 115. Ahkokam
 116. Olayk
 117. Asirak
 118. Hcitegn
 119. Umuko
 120. Onor
 121. Hcitegnpehc
 122. Milaam
 123. Nhoj
 124. Kcassi
 125. Ugnuzak
 126. Retep
 127. Ihtamik
 128. Tagnalpik
 129. Tteb
 130. Awlamaw
 131. Iynamom
 132. Ikoysum
 133. Aysitum
 134. Ootpehc
 135. Hcitegnpik
 136. Anianiaw
 137. Miharbi
 138. Iatumehc
 139. Irihcum
 140. Idnukayn
 141. Amaynaw
 142. Ibmagum
 143. Abmuhcpik
 144. Aseken
 145. Ajnaw
 146. Imirak
 147. Ramo
 148. Erew
 149. Aarom
 150. Ognodo
 151. Ihalludba
 152. Oyipo
 153. Idnihak
 154. Irurium
 155. Onegnpehc
 156. Agnutum
 157. Ineum
 158. Igajn
 159. Awgedn
 160. Otubayn
 161. Ihojnaw
 162. Oturpik
 163. Ynowkpehc
 164. Olleko
 165. Hcoulo
 166. Letap
 167. Ugnaridn
 168. Imirum
 169. Oaynum
 170. Omum
 171. Rihcrihcpik
 172. Ilakiwm
 173. Ugojn
 174. Anekam
 175. Rouwo
 176. Onegn
 177. Imakum
 178. Oburek
 179. Divad
 180. Ijnihtig
 181. Iurikpik
 182. Uakam
 183. Idnek
 184. Aiznawm
 185. Ikeidno
 186. Uehtum
 187. Awlum
 188. Ameum
 189. Oznolik
 190. Porehc
 191. Inarak
 192. Irutum
 193. Eiraik
 194. Ibmesum
 195. Oredo
 196. Arihtiaw
 197. Ositum
 198. Iomekpik
 199. Aium
 200. Atiwm
 201. Arehtiaw
 202. Imirik
 203. Iriwtag
 204. Ugubmaw
 205. Ibmum
 206. Otur
 207. Irokam
 208. Gnas
 209. Alajnan
 210. Igniam
 211. Ignagnawm
 212. Demuhum
 213. Hpesoj
 214. Atudn
 215. Urijn
 216. Urijnaw
 217. Iunat
 218. Uyimisan
 219. Tagal
 220. Itiwm
 221. Aihtunik
 222. Nada
 223. Ariwak
 224. Utugo
 225. Ottur
 226. Oyug
 227. Oolo
 228. Uasum
 229. Rihcrihc
 230. Arahik
 231. Nogey
 232. Ukudn
 233. Akobmawk
 234. Aynik
 235. Luap
 236. Demmahom
 237. Amutum
 238. Iriwtum
 239. Iikag
 240. Ollomo
 241. Ihtibm
 242. Agnosew
 243. Aredo
 244. Ayobm
 245. Gnaspik
 246. Ebik
 247. Ednisam
 248. Inohtag
 249. Iuhtum
 250. Omilpik
 251. Onegnpik
 252. Iobmekpik
 253. Dias
 254. Ouht
 255. Milas
 256. Ahtakn
 257. Ekisaw
 258. Semaj
 259. Igign
 260. Nogeypik
 261. Ayakom
 262. Neda
 263. Iebmetum
 264. Arednaw
 265. Utiredn
 266. Iawm
 267. Ariwayn
 268. Uemik
 269. Rihcrihcpej
 270. Oyeko
 271. Akailan
 272. Iurukpehc
 273. Oyiam
 274. Ootpej
 275. Oroso
 276. Idnub
 277. Iragn
 278. Ogobm
 279. Iegsokpik
 280. Iurukpik
 281. Omilehc
 282. Esom
 283. Alagn
 284. Akahtiaw
 285. Okoa
 286. Iznamik
 287. Okoo
 288. Eujn
 289. Igutum
 290. Egnudn
 291. Agnek
 292. Hceokpej
 293. Oot
 294. Erisob
 295. Ihcegnaw
 296. Iraynitn
 297. Iynak
 298. Ibmahtak
 299. Ararom
 300. Akoizn
© 2022 FLUYEZCAMBIOS | FLUYEZCAMBIOS ES | FLUYEZCAMBIOS EN | FLUYEZCAMBIOS QU.