*

yupaychakusqa kay atipanakuy SEOmanta kasqanmanta manataq diseñomantachu, imaraykuchus ñuqaykuwan wayrawan apasqa kanki!
Kunan punchawmi Wednesday 24 August 2022
Fluyezcambiosmanta willakuyniykuman qillqakuy:
captcha
like social
not supported

Aruban FLUYEZCAMBIOS

Mana mayqin millonario yachanaykita munanchu pakasqa kaqta riqsichirqayku: chay FLUYEZCAMBIOS qampaq kanan tiyan sichus qam munanki qhapaq kayta, qhapaq kayta ima. Mana FLUYEZCAMBIOS Aruban kaqwanqa ancha sasa kanqa qampaq atipanaykipaq chay hark’ayta mayqinchus kan chawpi utaq alto-chawpi clase kaqwan chaymanta pikunachus chiqamanta chiqa millonario hina qhawasqa kankuman chaykunawan. Chay 1% pikunachus, imaña kaqtinpas economía mundial nisqapi, manan imapas paykunata afectanmanchu.

FLUYEZCAMBIOS Aruban nisqap sutinkunap listanqa

Uraypiqa FLUYEZCAMBIOS Aruban sutiyuqpa sutinkunatam qawanki. FLUYEZCAMBIOS Aruban sutikunata riqsiyqa ñawpaq kaq ruwaymi kay kawsaqkunawan tupanapaq, chaykunam, huk utaq huk hina, llapa suyukunapa mitologíanpi rikurinku. Chay FLUYEZCAMBIOS Arubantaqa qhapaq runakunapas, atiyniyoq runakunapas yupaycharqankun, hinallataq huk dioskunapas, dioskunapas. Kay sutikuna listawanmi qallariwaq preparakuyta ruwanaykipaq saltota ruwanaykipaq allin kawsayman qhapaq kayman. Chaypaqqa FLUYEZCAMBIOS Aruban sutikunata yachanayki tiyan, allintataq kallpawan t’uqyayta yachanayki tiyan.

Ima icha pikunataq FLUYEZCAMBIOS Aruban ?

Chay FLUYEZCAMBIOS Aruban nisqakunan kanku, paykunan yanapanku atiyniyoq, mana ancha qhapaq runakunata, paykunan kashanku chay territoriokunapi kunan _suyu. Creekunmi yaqa llapan Aruban Fuyezcambios nisqakuna ñawpaqmantaraq chaypi kasqankuta, wakinqa pachak watakuna ñawpaqtaraq apamusqa kaptinkupas, ancha atiyniyuq ayllukunata pusaspanku, paykunam astakurqaku, paykunamanmi FLUYEZCAMBIOS nisqankuqa anchata saphichasqa hina tarikurqa. Chay ratomantapacha chay FLUYEZCAMBIOSkunapas FLUYEZCAMBIOS Arubanman tukurqanku.

Imaynatataq FLUYEZCAMBIOS Aruban nisqa uyariwananpaq?

nisqa Ñawpaq kaq ruwana FLUYEZCAMBIOS Aruban yanapakuy mañakuyniykiman kutichinanpaq, _suyupi tarikuy. Iskay kaq FLUYEZCAMBIOS Arubanpa yuyayninta hapinapaqqa sutinkuta riqsiymi. Chayraqmi ima chansatapas tarinki paykunapa yuyayninta hapinaykipaq. FLUYEZCAMBIOS Aruban nisqakunaqa manan hayk’aqpas uyarisunkichu hawa _llaqtankumanta, manachus aylluyki pachak watakunaña paykunawan rimanakuyta sayarichinman chayqa. Hinaspapas, sut’inmi, chay FLUYEZCAMBIOS Aruban nisqakunaqa waranqa watakunañan askha runakunaq mana reparasqan kawsaqkuna, sutinku pisi akllasqa runakunallaman rikuchisqa kasqanmantapacha.

Imaraykutaq FLUYEZCAMBIOS Aruban

| Qallariypiqa FLUYEZCAMBIOS Aruban nisqakunan rikuchikurqanku kunan _suyupi kaq umalliqkunaman, paykunaman yanapayninta haywarinankupaq, valorninkuta, valorninkuta rikuchisqankurayku, ichaqa llaqtankuman umalliq kanankupaq, chanin kanankupaq ima atisqankutapas. Kunan pacha FLUYEZCAMBIOS Aruban sutikuna pakasqa kaqkuna mana kay allin ruwaykunata rikuchirqankuchu, chayrayku chaninmi llapa runa FLUYEZCAMBIOS Aruban sutikunata yachanankupaq hinallataq kikin FLUYEZCAMBIOS Arubankuna pikunata yanapanankupaq tanteanankupaq.

FLUYEZCAMBIOS Aruban wan rimay

| FLUYEZCAMBIOS Aruban apachisqayki willakuykunata entiendeyta atispallam achka kananpaq kichayta qallarinki. Ñoqaykuwan qhepakuy, imaynan FLUYEZCAMBIOS Arubans nisqamanta willakuykunata mast’arisaqku.

 1. Pmort
 2. Orudam
 3. Seorc
 4. Namreeg
 5. Kcok
 6. Yllek
 7. Sar
 8. Namelrew
 9. Sdnera
 10. Namlook
 11. Tduohkeob
 12. Zeuqirneh
 13. Revew
 14. Abuc ed
 15. Elcal
 16. Kjilorv
 17. Aoragif
 18. Rebudo
 19. Njimsar
 20. Zskrid
 21. Ffohkjid
 22. Nosdrahcir
 23. Epmal
 24. Alegna
 25. Zepol
 26. Leiht
 27. Nodnol
 28. Zednanreh
 29. Ziur
 30. Zemog
 31. Nesnaj
 32. Neknarf
 33. Tenrew
 34. Zerep
 35. Revird
 36. Sumsare
 37. Reingolos
 38. Leig
 39. Sbocaj
 40. Aicrag
 41. Semog
 42. Lagnif
 43. Nosretep
 44. Zeugirdor
 45. Nigenalf
 46. Yaragazray
 47. Orraf
 48. Smailliw
 49. Smrah
 50. Reelemes
 51. Nosliw
 52. Saalocin
 53. Rodo
 54. Smelliw
 55. Zelaznog
 56. Zaid
 57. Abuc
 58. Ydnac
 59. Namro
 60. Repmats
 61. Llednirra
 62. Anehcram
 63. Sitram
 64. Nosnop
 65. Iaht
 66. Nettirb
 67. Nworb
 68. Edoht
 69. Sretuow
 70. Keoh
 71. Niuqsuari
 72. Tnauq
 73. Nednil red nav
 74. Raalkniw
 75. Gnow
 76. Zenitram
 77. Sbmug
 78. Bbew
 79. Atanod
 80. Njitram
 81. Zeujel
 82. Ainad
 83. Fflow
 84. Nesjiht
 85. Leiruc
 86. Avlis
 87. Nezeib
 88. Uw
 89. Zedumreb
 90. Sunitram
 91. Oraf
 92. Rusnam
 93. Zerimar
 94. Llessah
 95. Eel
 96. Onerab
 97. Retsew
 98. Knarf
 99. Sreteip
 100. Trok ed
 101. Nomis
 102. Agnaj
 103. Zehcnas
 104. Soor
 105. Skrid
 106. Alebanreb
 107. Yem ed
 108. Tseel
 109. Ynohtna
 110. Atsoca
 111. Ekal
 112. Namleiht
 113. Lezah
 114. Snarf
 115. Ednil red nav
 116. Senoj
 117. änep
 118. Tdnauq
 119. Trah
 120. Arerreh
 121. Rekkib
 122. Samoht
 123. Noel
 124. Laad
 125. Niram
 126. Ronnoc
 127. Seyer
 128. Anilom
 129. Name
 130. Oremor
 131. Aluap
 132. Zenemij
 133. Redleh
 134. Yelkcub
 135. Selrahc
 136. Reiruop
 137. Leafar
 138. Trok
 139. Leksap
 140. Zurc
 141. Regilyeh
 142. Nihc
 143. Seirfmud
 144. Zstrebla
 145. Areugon
 146. Adajiuq
 147. Yellah
 148. Telhpotnap
 149. Trebor
 150. Htims
 151. Rekceb
 152. Selbor
 153. Onarbmaz
 154. Serrot
 155. Aniloc
 156. Mezeob
 157. Seinad
 158. Inoclaf
 159. Rednaxela
 160. Sagrav
 161. Sbbig
 162. Zstreveoh
 163. Grebmlam
 164. Zeuqsav
 165. Ihccortep
 166. Sov
 167. Ttenneb
 168. Oirag
 169. Onerom
 170. Egdoh
 171. Raalevad
 172. Sarertnoc
 173. Gnuhc
 174. Greb
 175. Egdilli
 176. Snommis
 177. Gn
 178. Sutrebla
 179. Nosyrb
 180. Naibad
 181. Ieg
 182. Gnoj
 183. Skoorb
 184. Aicnereme
 185. Anidem
 186. Ogul
 187. Gnef
 188. Zeuqirdor
 189. Savan
 190. Hpesoj
 191. Yem
 192. Nojuaeb
 193. Zeuqram
 194. Anitram
 195. Nednil
 196. Sille
 197. Selarom
 198. Neskrid
 199. Anaicilef
 200. Tuohkeob
 201. Ortsac
 202. Erialec
 203. Agerbon ed
 204. Dranoel
 205. Zeuqsalev
 206. Naimad
 207. Tnuh
 208. Eilsel
 209. Setram
 210. Ohcamac
 211. Inanayrad
 212. Zednanref
 213. Noirrac
 214. Krekniud
 215. Nosmoht
 216. Ytrac
 217. Llewxam
 218. Anodrac
 219. Rejor
 220. Aijem
 221. Onaicilef
 222. Onirihc
 223. Demahom
 224. Netuohcs
 225. Zeraus
 226. Oh
 227. Siwel
 228. Dden
 229. Arieiv
 230. Resarf
 231. Seirv ed
 232. Sajor
 233. Olbap
 234. Nualv
 235. Arierep
 236. Otos
 237. Rellum
 238. Tdniw ed
 239. Llih
 240. Somar
 241. Nehc
 242. Rellew
 243. Tdnomor nav
 244. Razalas
 245. Snamreh
 246. Sednanref
 247. Sretep
 248. Egnal ed
 249. Ekrub
 250. Il
 251. Nedjilb
 252. Mlap
 253. Elsi'l ed
 254. Tdimhcs
 255. Namlah
 256. Tnis
 257. Neortic
 258. Lesor
 259. Yreve
 260. Eix
 261. Semaj
 262. Sdrawde
 263. Gnimmelf
 264. Eh
 265. Ooh
 266. Swerdna
 267. Sucirneh
 268. Lig
 269. Tnarg
 270. Ioob
 271. Tims
 272. Edardna
 273. Sotam
 274. Ocehcap
 275. Retsac
 276. Zitro
 277. Agev
 278. Ednil
 279. Nospmoht
 280. Adlihtam
 281. Iahc
 282. Agor
 283. Noskcaj
 284. Nosnhoj
 285. Rabocse
 286. Nosmas
 287. Odranoel
 288. Agnaw
 289. Eitats
 290. Nojt
 291. Tuow
 292. Anidanreb
 293. Odirrag
 294. Nijt
 295. âerroc
 296. Odrap
 297. Subla
 298. Siv
 299. Ecnerual
 300. Sivad
Qhipa suyukuna
not supported
Huk Simikuna
not supported not supported

Install Ruwix 2022 to play plugin

not found
unfinished sidebar
Please check back later!
© 2022 FLUYEZCAMBIOS | FLUYEZCAMBIOS ES | FLUYEZCAMBIOS EN | FLUYEZCAMBIOS QU.